Nezařazené

now browsing by category

 

Informace o firmě

Firma Josef Trávníček – TOVOX byla založena v roce 1990. Od roku 1992 má stálé sídlo v Břeclavi. Firma zaměstnává v průměru 20 pracovníků v profesích topenář, plynoinstalatér, vodoinstalatér. Hlavní činností firmy je montáž a rekonstrukce kotelen, rozvodů ústředního topení – z kovu, mědi a plastů – Gabotherm, Revel, Rehau, Wirsbo a Jupiter, rozvodů vnitřního plynu, rozvodů vody a odpadů a montáž zařizovacích předmětů v bytových domech, hotelích, penzionech atd. Hrubý roční obrat firmy činí cca 20 mil. Kč.  Za dobu své činnosti jsme se podíleli na stavbách a rekonstrukcích objektů nejenom na území celé České republiky, ale i v zahraničí – jmenovitě montáže ÚT a ZTI v masokombinátech v Ruské federaci – Kursk, Kamyšin a Frolovo. Tyto práce byly prováděny jako subdodávka pro firmu PAULA Mikulov. Dále jsme spolupracovali s firmou Armabeton Praha např. na rekonstrukci ZTI obchodního domu Prior v Litvínově. V oblasti východních Čech jsme realizovali ve spolupráci s firmou BAK Trutnov (ing. Jakl) výstavbu cca 40 bytových jednotek v objektech Primátor II. a Alexandria ve Špindlerově Mlýně. Se stavebními firmami z tamního regionu (např. P+P Vysoké nad Jizerou, W-stav Vrchlabí, H-stav Vrchlabí, 1.Litomyšlská …) jsme v oblasti Krkonoš, Českého ráje, Semil a Rokytnice nad Jizerou provedli výstavbu a rekonstrukce desítek objektů, jako např. penziony, hotely, školy, obchodní domy. V roce 2000 ve spolupráci s firmou Prima Hradec Králové (ing. Javorský) byla provedena rekonstrukce ZTI v objektu Nový dům v Lázních Libverda (180 koupelen). V břeclavském regionu jsme spolupracovali na akcích občanské vybavenosti s firmami Moravostav Brno, Stavoprogres Brno, F&K&B Břeclav a řadou dalších.

Servis plynových zařízení

Informace
Servis plynových kotlů
Údržba kotlů
Uvedení do provozu
Záruční opravy
Pozáruční servis
Než zavoláte technika
Kontakt
Foto

Informace

Servis plynových zařízení je činnost, u které se musí dbát na bezpečnost a profesionální přístup.
Uvědomujeme si nebezpečí, které může vzniknout neprofesionálním jednáním a proto se pravidelně účastníme školení které poskytují jednotliví výrobci kotlů.Máme k dispozici všechnu potřebnou dokumentaci k uvedeným kotlům, včetně servisních příruček.
0Náhradní díly do plynového zařízení odebíráme od daného výrobce a termín dodání a výměna dílu bývá většinou do třech dnů.
Proto, abychom zajistili ekonomický a bezpečný provoz vašeho zařízení, používáme kvalitní nářadí a měřící zařízení značky „Testo“ pro měření spalin, úniku hořlavých plynů a oxidu uhličitého.

Zabýváme se prodejem, montáží a servisem plynových zařízení, včetně jejich uvedení do provozu,záručními a mimozáručními opravami, ale také provádíme periodické prohlídky.

Prodáváme a odborně montujeme přístroje pro monitorování přítomnosti oxidu uhličitého v místnosti.

VAŠE BEZPEČNOST A DOBŘE FUNGUJÍCÍ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ JSOU PRO NÁS HLAVNÍ PRIORITOU
Intervaly kontrol plynových zařízení :
servisním technikem spotřebiče – 1 x za rok
kontroly plynových rozvodů – 1x za rok
• revize plynových zařízení – 1 x za rok
• tlaková zkouška plynovodu – platnost max. 6 měsíců

Servis plynových kotlů
Pod pojmem servis kotlů rozumíme opravy plynového kotle a seřízení a odzkoušení funkčnosti plynového kotle. Porucha plynového kotle může vzniknout kvůli maličkosti, v případě vážných poruch se oprava řeší výměnou náhradního dílu.
Naše firma se specializuje na plynové kotle těchto značek: Dakon, Baxi,Destila,Ferolli, Junkers, Karma, Protherm, Quantum, Thermona, Vissman,Vaillant, Geminox
Nejčastější závada plynového kotle
Nejčastější závadou plynového kotle bývá často maličkost, proto zde uvádíme přehled nejběžnějších závad:
• Nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle.
• Použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle, která způsobuje otočení ionizace.
• Nefunkční baterie v prostorovém termostatu.
• Zavřený uzávěr přívodu plynu.
• V uzavřeném oběhu ústředního topení je nedostatečné množství vody.
Při běžném provozu v topné sezoně se můžete setkat i s dalšími typy závad.

Údržba plynových kotlů
Pravidelné prohlídky se provádí (dle ČSN 38 64 05 – Plynová zařízení) jedenkrát ročně.
Doporučujeme prohlídky provádět před topnou sezónou (květen – říjen).
Touto prohlídkou dochází k přípravě plynového kotle na období topné sezóny.
Každoročním dodržováním prohlídek se snižuje možnost vzniku závad výměnou opotřebovaných dílů.

Součástí této prohlídky je seřízení tlaku plynu, kontrola hořáku, komory, kontrola funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti dílů. Během prohlídky je možné zaškolit nové pracovníky obsluhy.

Po provedení prohlídky obdrží provozovatel protokol o provedené pravidelné prohlídce se všemi zjištěnými a odstraněnými závadami. Svým dlouhodobým zákazníkům, kteří si nechávají dělat periodické prohlídky od naší firmy, pravidelně nabízíme zajímavé ceny v případě mimozáručních oprav.ba plynových kotlů

Roční kontrola plynového kotle
Roční kontrola plynového kotle stejně jako ohřívače vody zahrnuje vyčištění zapalovacího hořáku plynových kotlů, vyčištění hlavního hořáku plynových kotlů, kontrolu výměníku tepla plynového kotle, kontrolu zapalovacího zařízení plynového kotle, kontrolu čidla kontroly plamene plynového kotle, kontrolu zapalovací trysky kontrolu vodní armatury, kontrolu plynové armatury, kontrolu těsnosti plynových spojů, odstranění případných závad plynových kotlů a seřízení plynových kotlů.

Uvedení nového plynového kotle do provozu
Součástí uvedení do provozu nejsou žádné montážní práce (elektro, plyn, odtahy). Pokud při uvádění do provozu není montáž dokončena v souladu s návodem (např. regulace, venkovní koncovky), případné opravy nemusí být zahrnuty do záruky až do doby odstranění nedodělků a vad. Zdržení prací z důvodu nepřipravenosti může vést k navýšení ceny.
CO JE POTŘEBA ZAJISTIT:
• připojení plynového zařízení na rozvody
• samostatný přívod pouze jednou zásuvkou (doporučujeme i jištěním 10A)
• u kotle připravený kabel od čidla, případně od pokojového termostatu
• montáž ovládacích prvků
• v případě kondenzačního kotle, zajistit odvod kondenzátu
• montáž ovládacích prvků (prostorový termostat)

Pro řádné uvedení plynového zařízení do provozu požadujeme předložit následující dokumenty:

revizní zprávu el. instalace
revizní zprávu plynu
revizní zprávu spalinové cesty
potvrzený záruční list od prodejce kotle

Pokud tyto dokumenty nebudou předloženy, nemůže být plynové zařízení uvedeno do provozu.

Po instalaci nového plynového kotle je nutno jej seřídit na potřebný výkon, odzkoušet všechny bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost jeho připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i okruhu ohřevu užitkové vody. Poté se provádí tzv. TOPNÁ ZKOUŠKA, kdy se plynový kotel nechá při maximální zátěži natopit.

Topná zkouška plynového kotle
Po seřízení a odzkoušení plynového kotle se provádí tzv. topná zkouška plynového kotle, při které kotel při maximálním výkonu ohřívá celý okruh vytápění. Při topné zkoušce plynového kotle se provádí odvzdušnění topného systému a doladění celého systému v součinnosti s plynovým kotlem.
Uvedení nového plynového kotle do provozu, instalace plynového kotle spojená s montáží a zapojení prostorového termostatu není součástí kupní ceny plynového kotle. Tyto náklady spojené s cestovními náklady našeho servisního technika hradí zákazník.

Záruční opravy plynových kotlů
Upozornění pro zákazníky a zájemce o záruční opravy plynových kotlů:
Naše společnost je certifikovaným partnerem pro záruční opravy plynových kotlů těchto značek:. Dakon, Baxi,Destila,Ferolli, Junkers, Karma, Protherm, Quantum, Thermona, Vissman,Vaillant, Geminox

Záruční a mimozáruční opravy

Zákazník musí splnit tyto podmínky:
– předložit správně vyplněný záruční list
– splnění podmínek stanovených výrobcem (garanční prohlídky 1x ročně)
– dodržení záruční doby

Záruka se nevztahuje na:
– jakékoliv mechanické poškození
– nečistoty v kotli po stavebních úpravách
– nečistoty ve vodním systému
– čištění filtru, čerpadla, hořáků, zapalovacího hořáčku
– špatné elektrické zapojení
– neodborné zásahy do zařízení
– poruchy přívodu plynu
– vady způsobené vadnou instalací spotřebiče
– kontrolu funkce spotřebiče na přání zákazníka
– opětovné zaškolení obsluhy
– neznalost obsluhy zařízení
– dopuštění vody do systému, odvzdušnění systému

Záruka je poskytována dle občanského, případně obchodního zákona.

Délka poskytované záruky a záruční podmínky plynového kotle jsou uvedeny v záručním listu, který je dodáván jako základní příslušenství při koupi plynového kotle. V případě poruchy má zákazník nárok na bezplatné provedení opravy plynového kotle při dodržení všech záručních podmínek. Všeobecně platí, že po dobu záruky o váš plynový kotel pečuje servisní firma, která plynový kotel uvedla do provozu a je uvedena ve vyplněném záručním listu.
V případě nedodržení či porušení záručních podmínek záruka vztahující se na plynový kotel zaniká. Opravy plynových kotlů poté hradí zákazník v plné výši včetně cestovného.

Certifikovaný partner pro záruční opravy plynových kotlů
Podmínky záruční opravy plynových kotlů jsou uvedeny v dokumentaci plynových kotlů.

Pozáruční servis plynových kotlů
U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis jednou z podmínek pro přiznání záruky. Ale i u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelný každoroční servis. Tato pravidelná servisní prohlídka – Roční kontrola – plynového kotle se provádí mimo topnou sezónu (duben – srpen).
Během této prohlídky se kotel vyčistí od prachu a nečistot (a to zejména hořáková souprava, kotlové těleso a výměník).
Dále se provádí kontrola a případné seřízení výkonu kotle, kontrola a odzkoušení všech bezpečnostních prvků plynového kotle, kontrola těsnosti plynových součástí kotle i kontrola těsnosti připojení kotle na domovní plynovod.
Samozřejmostí při servisních prohlídkách plynových kotlů je i okamžité odstranění zjištěných závad. Servisní prohlídku plynového kotle a cestovné hradí zákazník (dle platného ceníku firmy).

Nepodceňujte význam Roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.

Než zavoláte technika
V případě, že jste se rozhodli nás kontaktovat, pozorně si přečtěte následující pokyny:
• zkontrolujte display kotle, pokud kotel na něm hlásí chybu, zapamatujte si číslo-písmeno a oznamte nám ho do telefonu
• zjistěte typ kotle, rok výroby
• připravte veškerou dokumentaci ke kotli včetně záručního listu ( v záručním listu naleznete typ kotle)
• Zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu.
• Zkontrolujte funkčnost elektrické zásuvky plynového kotle, například pomocí stolní lampičky
• Pokud je v elektrické zásuvce zapojena rozdvojka, vyřaďte ji z okruhu.
• Nehřejí-li radiátory i přes funkční plynový kotel, zkontrolujte stav vody na ukazateli u plynového kotle.
• Pokud plynový kotel ohřívá teplou vodu a nesepne na topení (radiátory jsou studené), zkontrolujte baterie v termostatu. I zdánlivě fungující baterie mohou způsobovat selhání kotle.

Naše služby jsou dostupné na Břeclavsku a okolí výjezd technika i k drobné maličkosti se účtuje dle aktuálního ceníku.

• Pokud jsme vám nepomohli tímto drobným návodem, kontaktujte nás na tel.čísle 602 757 474.